Ägare och organisation

Här hittar du information om FOREX ägare, struktur, organisation och bolagsstyrning. Du hittar även styrelse och styrelseutskott, information om revisor, kontrollfunktioner, riktlinjer för mångfald och ledningsgruppen hos FOREX.

Hand håller gula FOREX kuvert med valuta i olika sedlar mot gul bakgrund.

Information

Bolaget startade 1965 och bedrev fram till 2003 försäljning av resevaluta och betalningsförmedling. Under 2003 beviljades FOREX banktillstånd och drev därmed även bankverksamhet fram till 2022 då banken avvecklades till förmån för att satsa på att förstärka FOREX ställning som Nordens marknadsledare inom resevaluta. FOREX erbjuder även andra tjänster och produkter kring resan och finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Vi har för närvarande 80 butiker i Norden. 

FOREX, 516406-0104, ägs av familjen Friberg, där Beth Friberg äger 50% och Tom Friberg äger 50% av kapital och röster. Verksamheten kontrolleras genom funktionerna för Riskkontroll, Regelefterlevnad och Interrevisionen.