Beth Friberg - Porträtt av en professionell kvinna med långt grått hår i gul kavaj mot en vit bakgrund.

Beth Friberg

Född: 1961

 • Styrelseordförande sedan 2015
 • Ledamot sedan 1991
 • Ersättningsutskottet, ordförande
 • Revisionsutskottet, ledamot
 • Riskutskottet
 • Nomineringskommittén, ledamot

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i House of Appeal AB och Svenska Triathlon- förbundet. Styrelseledamot i Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande.

Eget och närstående aktieinnehav I FOREX: 50 % av aktieinnehavet, övriga 50 % innehas av Tom Friberg.

/personer/beth-friberg/
Tom Friberg - Man i kostym med gul slips och glasögon mot vit bakgrund.

Tom Friberg

Född: 1967

 • Styrelsesuppleant sedan 1999
 • Nomineringskommittén, ledamot

Arbetslivserfarenhet: I styrelsen för FOREX AB sedan 1999 resp. / FOREX Bank AB sedan 2003. Marknadschef FOREX Bank 2005-2008. Kommunikationschef FOREX Bank 2008-.

Andra väsentliga uppdrag: VD Traveller Resebureau AB 1994-1999. VD Sponsor Strategi 2000-2002. Partner / konsult Mindshare Broadmind / Performance 2002-2005.

Nuvarande position: Kommunikationschef FOREX

Eget och närstående aktieinnehav i FOREX: 50 % av aktieinnehavet, övriga 50 % innehas av Beth Friberg.

/personer/tom-friberg/
Christina Ragsten - Leende medelålders kvinna med kort blont hår i gul tröja mot vit bakgrund.

Christina Ragsten

Född: 1958

 • Styrelseledamot sedan 2016
 • Riskutskottet, ordförande
 • Ersättningsutskottet, ledamot
 • Kreditkommittén, ledamot


Arbetslivserfarenhet: Management konsult Indevo AB 1986-1998. Departementsråd, ansvarig statligt ägande på Finansdepartementet 1999-2004. Flertal positioner med ansvar för strategi och planering på Nordea 2005-2014.

Mer än 25 års erfarenhet av arbete i styrelser, utskott och nomineringskommittéer.

Ledamotens oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen samt oberoende i förhållande till aktieägare.

/personer/christina-ragsten/
Mårten Barkman - Professionellt porträtt av en leende man i kostym med gul slips mot vit bakgrund.

Mårten Barkman

Född: 1974

 • Styrelseledamot sedan 2017.

Arbetslivserfarenhet: Director Google Customer Service Alphabet Inc 2022- nuvarande. Director Small & Medium businesses EMEA Facebook 2016-2022.
Managing director Skandinavien PayPal 2013-2016. Olika ledande befattningar på Western Union 2006-2013.

Ledamotens oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen samt oberoende i förhållande till aktieägare.

/personer/marten-barkman/
Man i kostym står vänd mot och tittar in i kameran.

Kieran Clinton-Tarestad

Född: 1983

 • Styrelseledamot sedan 2023

Arbetslivserfarenhet: Digital affärsrådgivare 2023 - nuvarande. Marknadsdirektör Klarna 2021-2023. COO Sneakersnstuff 2017-2021

Tidigare: Kvalificerad auktoriserad revisor med erfarenhet från bank- och fondbranschen.

/personer/kieran-clinton-tarestad/

Annika Jansson

 • Arbetstagarrepresentant, ledamot sedan 2017
/personer/annika-jansson/