Hållbarhet

Vi på FOREX vill ta ansvar och driva en långsiktig verksamhet och verka för en hållbar gemensam framtid. Med ett etiskt och moraliskt förhållningssätt tar vi ansvar i våra relationer till medarbetare, leverantörer och andra intressenter som har ett förhållande till företaget.

Två personer som njuter av solnedgången i en solrosfält.

Innovationer och digitala satsningar möjliggör hållbart arbete

Innovation och digitalisering är viktiga ledord i vår framtida satsning. En av våra förändringar är vårt nya digitala arbetssätt som både bidrar till minskat resande inom organisationen men som även underlättar det interna arbetet med inkludering, delaktighet och engagemang.

Mångfald och inkludering finns i vårt DNA

Mångfald och inkludering har alltid varit särskilt viktigt för FOREX. Det grundar sig i företagets inställning till omvärlden, en genuin nyfikenhet för nya kulturer, platser och människor. Ett aktivt arbete med jämställdhet och mångfald har varit en framgångsfaktor för FOREX. Medarbetare med ursprung från olika länder som talar olika språk är en styrka som gör att vi kan ge bättre service till våra kunder.

Vi har en hög andel kvinnliga chefer och har lyckats återspegla könsfördelningen inom organisationen vid rekrytering till de flesta chefstjänster. Hela medarbetarstaben fördelar sig på 64 procent kvinnor och 36 procent män. I vår största chefsgrupp har vi 53 procent kvinnor och 47 procent män. I verkställande ledning var fördelningen år 2022 fem män och fyra kvinnor

Hållbarhetsapporter

I vår årliga hållbarhetsrapport berättar vi om de områden vi arbetat med extra mycket under verksamhetsåren.

I rapporten kan du bland annat läsa om:

  •   Vår verksamhet och hållbarhetsstrategi
  •   FOREX som attraktiv arbetsgivare 
  •   Vårt miljöarbete och samhällsengagemang

Ekonomisk hållbarhet och riskhantering

Med utgångspunkt i FOREX verksamhet har vi goda möjligheter att motverka finansiell brottslighet. Vi arbetar aktivt med regelefterlevnad i syfte att motverka korruption i alla dess former. Ekonomisk hållbarhet handlar även om att säkerställa finansiell styrka och motståndskraft och vara en stabil och pålitlig aktör på finansmarknaden samt att erbjuda anständiga anställningsförhållanden.

Miljö

FOREX påverkan inom miljöområdet avser bland annat transporter, tjänsteresor och användning av förbrukningsmaterial. 

När det kommer till valutatransporter sker de mestadels via flyg och väg vilket innebär en viss negativ miljöpåverkan genom utsläpp av bland annat koldioxid. På grund av att befintlig transportör numer kör med förnyad fordonsflotta och HVO-bränsle, är årets Co²-utsläpp lägre än föregående år trots att stoppen för FOREX räkning har ökat i antal.

Medlem i finanskoalitionen

Finanskoalitionens mål är att förhindra att det svenska betalningssystemet missbrukas för köp av dokumenterade sexuella övergrepp av barn, det som i lagen kallas barnpornografi, och annan kommersiell sexuell exploatering av barn samt att skapa opinion mot denna brottsliga verksamhet. I den svenska Finanskoalitionen ingår bankföreningen, finansiella aktörer och teknikföretag som tagit ställning och vill agera aktivt mot denna brottslighet.

Våra samarbeten

ECPAT Sverige

Samarbetet med ECPAT Sverige sker genom FOREX medlemskap i Finanskoalitionen. Här kan du läsa mer om det arbetet: ECPAT Sveriges finanskoalition - ECPAT Sverige.

Tipsa via ECPAT:s Hotline

Vill du bidra i arbetet för att skapa en tryggare nätvardag för barn och unga? Tipsa ECPAT om sexuella övergrepp och sexuell exploatering av barn via Hotline - ECPAT Sverige.

Rädda Barnen

FOREX har ett mångårigt samarbete med Rädda Barnen. Genom att samla in mynt och sedlar i Rädda Barnens insamlingsbössor i våra butiker genereras medel till Rädda Barnens verksamhet i katastrofdrabbade länder (Katastroffonden). Tack vare de pengar som skänks från våra kunder och medarbetare har Rädda Barnen möjlighet att agera snabbt när en katastrof inträffar, vilket gör att många fler liv kan räddas. Sedan 2010 har vi bidragit med cirka 3 980 000 kronor till Rädda Barnens katastroffond.

Presskontakt

Affärsman i kostym med gul slips och bågade glasögon.

Tom Friberg

Kommunikationschef

+46 70 201 30 00

Besöksadress

FOREX
Stora Nygatan 27
111 27 STOCKHOLM

Postadress

FOREX
Box 2154
103 14 STOCKHOLM

Telefon (Reception)

+46 10-211 10 00

/personer/presskontakt/