PEP – person i politiskt utsatt ställning

Enligt krav i penningtvättslagen behöver ditt finansiella institut ta reda på om du som kund är en person i politiskt utsatt ställning.

Detta innebär PEP

En person i politiskt utsatt ställning (PEP), är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Begreppet PEP inkluderar även familjemedlemmar eller kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning.

En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som kan utsättas för till exempel korruption och mutbrott. De yrken och positioner det gäller är bland annat riksdagsledamöter, domare i högsta instans, ambassadörer och höga officerare. 

Mer information om PEP hittar du inne på Svenska Bankföreningens hemsida.