Kan jag välja valörer när jag beställer eller köper valuta online?

Vi kan aldrig lova några valörer i förväg då det beror på tillgång, men det går oftast att lösa. Gör din beställning och kontakta kundservice på +46 771 22 22 21 när du fått ditt ordernummer.