Är det självrisk på försäkringen?

Reseförsäkring Plus och Bagageförsäkring har ingen självrisk.  

På Reseförsäkring Bas är det 20% självrisk (dock minst 1500 kr) på ansvarsskydd och rättsskydd, på övriga moment är självrisken 1000 kr per skada.