Vem är försäkringsgivare?

Solid Försäkringsaktiebolag 

Org.nr 516401-8482 

Box 22068, 250 22 Helsingborg 

Kundservice: 0771-113 113 

e-post: kunder@solidab.se 

webbplats: www.solidab.se 

  

Solid Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.