Jag ska resa till ett land eller område som Utrikesdepartementet avråder från, gäller försäkringen då?

Nej, våra försäkringar gäller inte för resor till länder eller områden som UD avråder från att resa till. Om du däremot redan befinner dig i ett land eller område när UD:s avrådan kommer så gäller dock din försäkring.