Hur lång tid tar det att få utbetalt ersättning från försäkringen?

Ersättning från försäkringen betalas ut inom 30 dagar efter det att du som försäkrad fullgjort det som åligger dig, dvs skickat in en fullgod skadeanmälan tillsammans med de handlingar Solid Försäkring behöver för att kunna bedöma rätten till ersättning.