FOREX Bank har framgångsrikt emitterat efterställda tier 2-obligationer om 250 MKR

Onsdag 25 januari 2017

FOREX Bank AB (publ) har emitterat efterställda Tier 2-obligationer (supplementärkapital) om 250 mkr, bankens första kapitalmarknadstransaktion, med förfall 2027 och första möjlighet till återlösen i januari 2022. Obligationerna betalar en ränta om 3 månader Stibor + 5,65 procentenheter per år med ett Stibor-golv på noll procent. Obligationsemissionen möttes av ett mycket stort intresse från nordiska investerare och kommer ytterligare att stärka bankens kapitalsituation.

– Den förstärka kapitalsituationen gör att vi omedelbart kan utnyttja vårt inlåningsöverskott till att utöka bankens utlåning. Den utökade affären ger oss möjlighet att ytterligare förbättra vårt kunderbjudande även på andra områden, säger styrelseordförande Beth Friberg.

Carnegie Investment Bank AB agerade finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med obligationsemissionen och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerade legal rådgivare.

För ytterligare information, kontakta;
Anders Scherlund, vd, anders.scherlund@forex.se, +46 72 7146057
Tom Friberg, kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 2013000