FOREX Bank publicerar tier 2-obligationer och ansöker om notering av tier 2-obligationer på Nasdaq Stockholm

Måndag 27 februari 2017

Den 1 februari 2017 emitterade FOREX Bank Aktiebolag (publ) ("Bolaget" eller "FOREX Bank") efterställda Tier 2-obligationer (supplementärkapital) om SEK 250 miljoner. Tier 2-obligationerna, med en första möjlighet till återlösen år 2022, löper till och med 1 februari 2027 med en årlig rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus 5,65 procent.

Bolaget har, i enlighet med obligationsvillkoren för Tier 2-obligationerna, ansökt om notering av Tier 2-obligationerna vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel på Nasdaq Stockholm beräknas bli den 28 februari 2017. FOREX Bank har upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.forex.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

För ytterligare information, kontakta;
Anders Scherlund, VD, anders.scherlund@forex.se, +46 72 7146057
Tom Friberg, kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 2013000

Om denna information
Denna information är sådan information som FOREX Bank Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 februari 2017 kl. 13.15 CET.