FOREX Banks delårsrapport Q3 2018, Uppdatering

Fredag 30 November 2018

FOREX Bank AB (publ.) har idag publicerat följande information på hemsidan:

  • En uppdaterad version av delårsrapport 30 september 2018

Anledningen till uppdateringen är att beslut som fattades på en extra bolagsstämma som hölls den 19 september 2018 ej framgick av den publicerade versionen den 27 november 2018. Vid denna extra bolagsstämma beslutades att Bo Lagergren skulle avträdda som styrelseledamot och är fortsatt vd i FOREX Bank AB.

Samtliga publikationer hittas under alla finansiella rapporter.

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 november 2018 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 512 21 50
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30 00