Anhörigs resa till sjuk eller avliden

Anhörigs resa till sjuk eller avliden

Om den försäkrade blir livshotande sjuk eller avlider på resan ersätter försäkringen resan dit för de anhöriga. De merkostnader som försäkringen ersätter är kostnaden för resa samt kost och logi för upp till två anhöriga. Resa och logi ersätts med upp till 30 000 kronor i som längst 60 dagar.