Rättsskydd

Rättsskydd

Upp till 100 000 kronor i ersättning för rättegångskostnader. Självrisk på 20 procent och minst 1 500 kronor.