Allvarlig händelse hemma

Allvarlig händelse hemma

Ersättning utgår med en dagsandel av resans pris med upp till 1 000 kr/dag om syftet med resan blir förstörd på grund av allvarlig händelse hemma. Gäller vid sjukdom, olycksfall, dödsfall av nära anhörig, alternativt väsentlig skada på privat egendom i Sverige. Om resans avbrott överstiger 50 % utgår ersättning för en ny resa. Högst 30 000 kr/person, 100 000 kr/familj eller resesällskap.