Förlorade semesterdagar

Förlorade semesterdagar

Ersättning utgår med en dagsandel av resans pris med upp till 1 000 kr/dag om syftet med resan blir förstört på grund av sjukdom eller olycksfall. Om resans avbrott är mer än 50 % utgår ersättning för en ny resa. Högst 30 000 kr/person, 100 000 kr/familj eller resesällskap.