Varför behöver jag visa legitimation för att ta ut pengar på mitt kort hos er när jag har pinkod?

Då vi betalar ut kontanter och valuta gäller andra regler än om du betalar med kortet i en vanlig butik. 

Kortföretagen ställer andra krav på oss än på vanliga butiker och vi måste därför titta på din ID-handling, trots att du har pinkod.