Kan jag överlåta min försäkring till någon annan?

Nej, inte utan Solid Försäkrings samtycke.