Ger försäkringen ersättning för försening av allmänt färdmedel/flygförsening?

Reseförsäkring Plus ger dig ersättning om du kommer fram till ditt resmål eller tillbaka till resans utgångspunkt med mer än 2 timmars försening. Du måste kunna styrka förseningen genom intyg från transportbolaget.