Vad gäller om mitt bagage blir försenat?

Har du tecknat en Reseförsäkring Plus och ditt bagage kommer fram till slutdestinationen mer än 2 timmar efter att du anlänt får du ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader som du drabbas av. På utresan är ersättningsbeloppet upp till 5000 kr/person och på hemresan upp till 1000 kr/person.  

För att ersättning ska utgå behövs en PIR-rapport (förseningsintyg från flygbolaget) och originalkvitto på dina inköp. Inköp gjorda efter att du fått tillbaka din väska ersätts ej.  

Har du en Bagageförsäkring och bagaget försenas med mer än 2 timmar på ut- eller hemresan får du ersättning med 1000 kr. Är förseningen mer än 4 timmar får du 1 500 kr och om bagaget försenas med mer än 6 timmar får du 2000 kr i ersättning. För att du ska få ersättning behövs en PIR-rapport (förseningsintyg) från flygbolaget.