Gäller försäkringen på resan om jag har behov av vård, är kroniskt eller allvarligt sjuk redan innan jag påbörjar resan?

Reseförsäkringar ersätter inte vård-, behandlings-, rese- eller gäller inte för vårdkostnader och hemtransporter som du haft eller uppsökt vård för under de senaste 6 månaderna innan din avresa. Reseförsäkringar gäller endast vid sjukdomar och olycksfall som är plötsliga och oförutsedda under resan.