Vad innebär självriskskydd i Reseförsäkring Plus?

Om du drabbas av en skada på ditt hem, din bil eller hyrbil efter det att resan påbörjats, ersätter Reseförsäkring Plus självrisken med upp till 10 000 kr/skada.