Har jag som försäkringstagare något ansvar?

För att ersättning ska lämnas krävs det att du uppvisat normal aktsamhet och uppsikt över din egendom. I annat fall kan ersättningen sättas ned eller utebli. Glömska innebär att aktsamhetskravet inte är uppfyllt.  

När det gäller reseförsäkring Plus och momentet kom ikapp resan/anslutningsskydd måste du planera resan så att du är ute i så god tid som möjligt. Du ska vara på flygplatsen senast två timmar före avgång inom Norden och senast tre timmar inom Europa och övriga världen om inte annat överenskommits med transportören eller researrangören. Vid anslutningsresa ska du ha minst tre timmars marginal för byte av transportmedel om inte annat överenskommits med transportören eller researrangören. Du måste även ta hänsyn till rådande väderlek och trafikförhållanden.