Hur aktiverar jag mitt nya FOREX Kreditkort?

Du aktiverar kortet genom att göra ett köp eller uttag där du använder ditt chip och din PIN-kod.