Kan jag göra uttag i automat med mitt FOREX Kreditkort?

Det går bra att göra uttag i automat med ditt FOREX Kreditkort. Gör du ett uttag i en automat utanför EU tar FOREX ingen avgift för uttaget, dock kan banken som äger automaten ta en avgift. Information om vilken avgift som eventuellt tas ska finnas vid automaten.

Uttag inom EU (inklusive Sverige) har en uttagsavgift på 2 % av beloppet, minst 40 kr, per uttag. Besöker du en av våra FOREX butiker är kontantuttaget avgiftsfritt.