Varför köper och säljer inte FOREX 500-eurosedlar?

I april 2016 slutade FOREX att sälja 500-eurosedlar. Många banker och växlingsföretag i Europa har redan infört stopp gällande handel med 500-eurosedlar, FOREX väljer nu att följa detta. Det är även i linje med ECB:s (Europa Centralbankens) rekommendationer. ECB har även beslutat att sluta tillverka 500-eurosedeln. Sedan den 1 januari 2021 köper FOREX inte heller in 500-eurosedlar från kund.