Hur mycket kan jag skicka med Western Union?

Hur mycket kan jag skicka?

Beloppet du kan skicka varierar mellan olika länder. Vi behöver alltid förstå syftet med transaktionen och ursprunget på de pengar du skickar. I vissa fall kan vi behöva ställa ytterligare kundkännedomsfrågor och se dokumentation som styrker ursprung och syfte innan vi kan genomföra transaktionen.