Finansiellt kalendarium

Datum Händelse
25 februari 2020 Bokslutskommuniké 2019
24 mars 2020 Årsredovisning 2019
28 maj 2020 Delårsrapport Q1 2020
25 augusti 2020 Delårsrapport Q2 2020
24 november 2020 Delårsrapport Q3 2020
23 februari 2021 Bokslutskommuniké 2020