Finansiellt kalendarium

Datum Händelse
26 mars 2019 Årsredovisning 2018
28 maj 2019 Delårsrapport Q1 2019
27 augusti 2019 Delårsrapport Q2 2019
26 november 2019 Delårsrapport Q3 2019
25 februari 2020 Bokslutskommuniké 2019