Styrelsemöte

Information

Bolaget startade 1965 och bedrev under tiden fram till 2003 försäljning/köp av resevaluta och betalningsförmedling. Verksamheten har successivt expanderat såväl inom Sverige som i Danmark, Finland och Norge och har för närvarande 107 butiker i Norden. 

Verksamheten kontrolleras genom funktionerna för Riskkontroll, Regelefterlevnad och Interrevisionen i FOREX Bank.