Styrelsemöte

Information

Bolaget startade 1965 och bedrev under tiden fram till 2003 försäljning/köp av resevaluta och betalningsförmedling. Verksamheten har successivt expanderat såväl inom Sverige som i Danmark, Finland och Norge och har för närvarande 107 butiker i Norden. FOREX förvärvade 2007 X-change in Sweden AB. X-change bedriver sin verksamhet som ombud för FOREX Bank AB.

X-change köper in alla centrala funktioner från FOREX Bank. Verksamheten kontrolleras genom funktionerna för Riskkontroll, Regelefterlevnad och Interrevisionen i FOREX Bank.