Information

FOREX startade 1965 och bedrev fram till 2003 försäljning/köp av resevaluta och betalningsförmedling. FOREX beviljades banktillstånd 2003 och avvecklade bankverksamheten under 2022 för att satsa på att förstärka FOREX ställning som Nordens marknadsledare inom resevaluta. FOREX erbjuder även andra tjänster och produkter kring resan – ett av nordbornas viktigaste intressen.

Verksamheten har successivt expanderat såväl inom Sverige som i Danmark, Finland och Norge och har för närvarande 107 butiker i Norden. 

Verksamheten kontrolleras genom funktionerna för Riskkontroll, Regelefterlevnad och Interrevisionen i FOREX.