Ledningsgruppen

Bo Lagergren

 • VD

Helena Selinder

 • Chef HR

Ann-Charlotte Bergström

 • Tf Chef Butiksnät, Sverige

Leila Rashidi

 • Chef Finans

Pasi Söderberg

 • Chef IT-drift & Säkerhet

Heidi Wik

 • Chef Bank

Emma Böninger

 • VD-assistent

Maja Bergman

 • Nordisk Chef Funktionen mot Finansiell Brottslighet

Adjungerade medlemmar

Tom Friberg

 • Kommunikationschef

Anton Nilsson

 • Chef Regelefterlevnad

Tomas Munkby

 • Chef Internrevision

Jan Svensson

 • Tf Chef Riskkontroll