Ledningsgruppen

Annelie Nässén

  • CEO

Fredrik Rosenlöf

  • CFO

Anton Nilsson

  • Head of Legal

Niklas Lydahl

  •  CCO

Viktor Jussila

  • CDO

Andrea Österlind

  • Head of FCP

Acting Head of FCP

Jenny Holmberg

Caroline Gestrup

  • Head of HR

Karolina Sjödahl

  • CMO
Karolina Sjödahl Marknadschef

Maximilian Görtz

  • CRO
Maximilian Gortz porträttbild