Ledningsgruppen

Bo Lagergren

  • VD

Emma Böninger

  • VD-assistent

Leila Rashidi

  • Chef Finans

Linda Nilsson

  • Chef Riskkontroll

Anton Nilsson

  • Chef Compliance

Annika Hernodh

  • Chefsjurist

Niklas Lydahl

  • Försäljningschef Butiksnät, Sverige

Andreas Wasberg

  • Chef IT-drift och Säkerhet

Viktor Jussila

  • Chef Digital Utveckling

Utökad ledningsgrupp

Tom Friberg

  • Kommunikations-chef