Ledningsgruppen

Annelie Nässén

  • VD

Caroline Appeltofft

  • VD-assistent

Fredrik Strömqvist

  • Chef Finans

Anton Nilsson

  • Chefsjurist

Niklas Lydahl

  • Försäljningschef Butiksnät, Sverige

Viktor Jussila

  • Chef Digital Utveckling

Tom Friberg

  • Kommunikations-chef

Andrea Österlind

  • Chef Finansiell brottslighet

Caroline Gestrup

  • HR-chef

Karolina Sjödahl

  • Marknadschef