Ledningsgruppen

Bo Lagergren

 • VD

Emma Böninger

 • VD-assistent

Heidi Wik

 • Chef Bank

Leila Rashidi

 • Chef Finans

Helena Selinder

 • Chef HR

Pasi Söderberg

 • Chef IT-drift & Säkerhet

Linda Nilsson

 • Chef Riskkontroll

Anton Nilsson

 • Chef Compliance

Annika Hernodh

 • Chefsjurist

Niklas Lydahl

 • Försäljningschef Butiksnät, Sverige

Utökad ledningsgrupp

Tom Friberg

 • Kommunikations-chef