Ledningsgruppen

Bo Lagergren

  • VD

Emma Böninger

  • VD-assistent

Leila Rashidi

  • Chef Finans

Anton Nilsson

  • Chef Compliance

Niklas Lydahl

  • Försäljningschef Butiksnät, Sverige

Viktor Jussila

  • Chef Digital Utveckling

Utökad ledningsgrupp

Tom Friberg

  • Kommunikations-chef

Andrea Österlind

  • Chef Finansiell brottslighet

Caroline Gestrup

  • HR-chef