Sälja och växla tillbaka valuta

Kan jag växla tillbaka utan kvitto?

Du kan växla tillbaka och sälja utländsk valuta till oss utan kvitto – men om du har köpt valutan av oss och sparat kvittot så slipper du återväxlingsavgiften på 50 kr. Har du FOREX Kreditkort slipper du också avgift.

Betalar jag någon avgift för att sälja eller växla tillbaka valuta?

Om du sparar kvittot betalar du ingen avgift när du växlar tillbaka din resevaluta. Detsamma gäller om du har ett FOREX Kreditkort. Saknar du FOREX Kreditkort eller kvitto kostar det 50 kr att växla utländsk valuta i våra butiker.

Vilka ID-handlingar gäller när jag vill växla?

Vid valutaväxling hos FOREX är det viktigt att du har giltig identifikation för att genomföra dina transaktioner smidigt och säkert. ID-handlingar som gått ut eller är trasiga gills inte.

  1. Svenskt pass - Ett svenskt pass är ett av de mest erkända och giltiga ID-handlingarna för valutaväxling hos FOREX. Det ger dig fullständig identifikation och är det perfekta valet för svenska medborgare som vill genomföra valutatransaktioner.

  2. Svenskt nationellt ID-kort - Om du inte har ett pass kan du använda ett svenskt nationellt ID-kort som identifiering. Detta kort är speciellt avsett för identifikation inom Sverige och är också godkänt för valutaväxling hos FOREX.

  3. Svenskt körkort - Ett svenskt körkort utfärdat av Transportstyrelsen är också en giltig ID-handling för att genomföra valutatransaktioner hos oss. Detta är ett bekvämt alternativ för de som kör bil och har det alltid till hands.

  4. Svenskt SIS-märkt ID-kort - Om du har ett SIS-märkt ID-kort, som har utfärdats av en bank, ett företag eller en myndighet, så kan du använda detta som identifikation hos FOREX vid valutaväxling. Se till att kortet är korrekt märkt med SIS-logotypen för att det ska godkännas.

  5. ID-kort utfärdat av Skatteverket - Skatteverkets id-kort är en godkänd id-handling inom Sverige.

För icke-svenska medborgare rekommenderar vi starkt att du har ett giltigt pass för att genomföra valutaväxling hos oss. Ett pass är en internationellt erkänd ID-handling och kommer att underlätta dina transaktioner hos FOREX

Återköp

Hur funkar återköp om resan blev inställd?

Om något oförutsett händer och din resa blir inställd kan du växla tillbaka hela ditt valutabelopp, utan avgift och till samma kurs som du köpte valutan för.

 Detta gäller för återköp vid inställd resa:

  • Du ska kunna uppvisa kvitto på valutaköp från FOREX
  • Du ska kunna uppvisa intyg på inställd resa från flygbolag eller researrangör. Om du själv blivit sjuk gäller ej.
  • Återköpet gäller samma valutabelopp som står på kvittot.
  • Återköpet ska ske senast 6 månader efter avresedagen.