Återbetalning av felaktigt debiterade belopp pågår

Enligt en bekräftelse från leverantören, är nu alla felaktiga debiteringar insatta eller på väg till de drabbade kundernas konton. Återbetalningen som kommer i tre delar – en för varje felaktig debitering – når kundens konto på olika tider beroende på vilken bank kunden har. FOREX fortsätter nu att fokusera på ersättning till de kunder som ev blivit debiterade avgifter i samband med uttaget.

Meddela eventuella avgifter till FOREX kundservice

Om du har drabbats av felaktigt debiterade uttag, kan din bank också ha debiterat dig t.ex. övertrasseringsavgift. För att FOREX ska få kännedom om det, behöver kunder meddela FOREX kundservice. Läs mer om hur du får ersättning för eventuella avgifter i vanliga frågor nedan.

Anspråk om ersättning

Just nu bedöms frågor om kompensation från fall till fall och kommer hanteras i den ordning de inkommer till oss. Läs mer om hur du gör för att skicka in anspråk om ersättning i vanliga frågor nedan.

Vanliga frågor

Hur kunde detta hända?

FOREX har över 80 uttagsautomater i Sverige, Finland och Norge. FOREX köper dessa uttagsautomater som en komplett tjänst från en av världens ledande leverantörer av IT-lösningar och tjänster till handel och bank. FOREX bestämmer var uttagsautomaterna ska stå och leverantören sköter resten inklusive leverans av datafiler till ett företag som bl.a. levererar tjänster inom kortinlösen – också denna en väletablerad leverantör –  som gör att uttaget debiteras kortet.

Denna lösning har fungerat effektivt, smärtfritt och säkert fram till den fredagen den 16 september då det inträffade ett fel i en filöverföring, med konsekvensen att uttaget debiterades fyra gånger.

Själva felet identifierades och åtgärdades under söndagen den 18 september, men FOREX fick information om problemet först på måndagen den 19 september. Ett stort team på FOREX har sedan ägnat alla tillgängliga resurser till att bidra med en lösning på problemet i nära samarbete med dessa leverantörer och till att hantera andra akuta problem som uppstått som en konsekvens av händelsen.

FOREX ser allvarligt på den uppkomna situationen och har vidtagit åtgärder tillsammans med våra leverantörer för att en liknande situation inte ska ske igen. FOREX med medarbetare har de djupaste sympatier för hur händelsen har påverkat de drabbade kunderna.

Hur funkar återbetalningen?

Enligt en bekräftelse från leverantören, är nu alla felaktiga debiteringar insatta eller på väg till de drabbade kundernas konton. Återbetalningen kommer i tre delar – en för varje felaktig debitering – och når ditt konto på olika tider beroende på vilken bank du har.

 • Om du fått eventuella avgifter t.ex. för övertrassering i samband med korttransaktionen behöver du kontakta oss så att vi får kännedom om dessa.
 • Om du spärrade ditt kort i samband med transaktionen kan utbetalningen dröja eftersom den hamnar på en så kallad fellista hos mottagande bank. Kontakta din kortutgivande bank om du har frågor eller vill få en snabbare hantering.

Hur funkar återbetalningen om jag spärrade mitt kort?

Om du använde ett kort som du spärrade i samband med transaktionen kommer återbetalningen att hamna på en så kallad fellista hos mottagande bank. Ta kontakt med den kortutgivande banken om du har frågor eller behöver få en snabbare hantering.

Varför dröjde återbetalningen?

Att återbetalningen dröjde berodde på ett tekniskt fel hos en av våra leverantörer. Enligt en bekräftelse från leverantören, är nu alla felaktiga debiteringar insatta eller på väg till de drabbade kundernas konton. Återbetalningen som kommer i tre delar – en för varje felaktig debitering – når kundens konto på olika tider beroende på vilken bank kunden har.

Hur gör jag för att få ersättning för ev. avgifter i samband med korttransaktionen?

Återbetalning kommer att ske även för eventuella avgifter i samband med korttransaktionen t.ex. övertrasseringsavgifter. För att kunna genomföra återbetalningen för dessa avgifter behöver vi få information från dig. Skicka följande uppgifter till kundombudsman@forex.se kontakta oss på +46 771-22 22 21 vardagar 8–17:

 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-post)
 • 4 sista siffrorna i kortnumret* för det kort som användes i FOREX uttagsautomat
 • Uppgift om vilken uttagsautomat som användes
 • Beskrivning av kostnaden (t.ex. övertrasseringsavgift) och en kopia på avgiften (t.ex. kvitto, banktransaktioner, faktura)
 • Preciserat ersättningskrav (i kronor)
 • Kontouppgifter (clearingnummer, kontonummer, kontohavare, bank)

*Kortnummer är en identifikation av kortet som alla betal- och kreditkort har. Numret består av 16 siffror och står oftast på framsidan av kortet.

Hur lämnar jag in anspråk om kompensation?

Anspråk om kompensation bedöms från fall till. Skicka in följande uppgifter till kundombudsman@forex.se

 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-post)
 • 4 sista siffrorna i kortnumret* för det kort som användes för uttaget i FOREX uttagsautomat
 • Uppgift om vilken uttagsautomat som användes
 • En kopia på utgiften (t.ex. kvitto, banktransaktioner, faktura)
 • Preciserat ersättningskrav (i kronor) och en motivering av anspråk på kompensation
 • Kontouppgifter (clearingnummer, kontonummer, kontohavare, bank)

*Kortnummer är en identifikation av kortet som alla betal- och kreditkort har. Numret består av 16 siffror och står oftast på framsidan av kortet.

Kontakta oss