tjej med mobil

ID-SKANNER SKYDDAR DIG MOT ID-KAPNING

Säkerhetslösningen Verified by 365id stoppar ID-bedrägerier genom att både verifiera äkta pass, ID-kort och körkort och avslöja de falska. När vi ber om din ID-handling hjälper systemet oss att:

  • skanna ditt körkort, pass eller ID-kort
  • verifiera dina id-handlingars äkthet
  • kontrollera utgångsdatum

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar bara personuppgifter som är knutna till en skannad ID-handling som bedöms vara ogiltig eller misstänks vara förfalskad. Uppgifterna lagras maximalt i 30 dagar och kommer bara användas vid eventuella reklamationer eller brottsutredningar. Alla personuppgifter hanteras enligt GDPR.