Vad räknas som första sjukdag om jag blir sjuk på resan?

Det är viktigt att uppsöka läkare om du blir sjuk på resan. Reseförsäkring Plus ersätter för förlorade semesterdagar och kan även ge ersättning för ny resa om reseavbrottet överstiger 50 % av resans längd. För att ersättning ska lämnas krävs det att du kan uppvisa ett skriftligt läkarintyg utfärdat av opartisk och behörig läkare på resmålet. Som första sjukdag räknas dagen för första läkarbesöket.