Vid behov av hjälp / Om olyckan är framme

Vid behov av omedelbar hjälp ska SOS International kontaktas på telefon +46 42 623 66 60. Där får du hjälp dygnet runt.  

Vid övriga ärenden där du inte är i behov hjälp kontaktar du Solid Försäkrings skadeavdelning på telefon +46 42 623 66 50 alternativ gör en skadeanmälan digitalt på www.solidab.se/anmal-skada.