Beth Friberg - Porträtt av en professionell kvinna med långt grått hår i gul kavaj mot en vit bakgrund.

Beth Friberg

Född: 1961

  • Styrelseordförande sedan 2015
  • Ledamot sedan 1991
  • Ersättningsutskottet, ordförande
  • Revisionsutskottet, ledamot
  • Riskutskottet
  • Nomineringskommittén, ledamot

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i House of Appeal AB och Svenska Triathlon- förbundet. Styrelseledamot i Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande.

Eget och närstående aktieinnehav I FOREX: 50 % av aktieinnehavet, övriga 50 % innehas av Tom Friberg.