Bo Lagergren utsedd till VD i FOREX Bank

Torsdag 7 december 2017 Bo Lagergren, styrelseledamot i FOREX Bank sedan november 2016, tog uppdraget som tillförordnad vd i maj 2017. Han axlar nu rollen som ordinarie vd för banken.

– Sedan i maj, har Bo tagit ett stort ansvar och fokuserat på bl.a. omorganisation, kostnadskontroll och förbättrad lönsamhet. Han har med kraft och tydlighet visat styrelsen att han är den vd-kandidat som passar FOREX Bank bäst, säger styrelseordförande Beth Friberg.

Nu när Bo Lagergren utsetts till vd, får han ett fortsatt uppdrag att effektivisera verksamheten och öppna upp för de möjligheter och utmaningar som branschen står inför.

– Redan som ledamot, attraherades jag av varumärkets styrka, ett självklart kundfokus och företagets potential. Jag är mycket glad för förtroendet och ser fram mot att fortsätta leda FOREX Bank, säger Bo Lagergren.