FOREX Bank AB (publ) varslar medarbetare inom försäljning av resevaluta

Tisdag 7 april Lägre efterfrågan på resevaluta med anledning av covid-19-epidemin gör att FOREX Bank varslar 410 medarbetare i Sverige.

- Vi har tagit det här beslutet för att säkra FOREX Bank som en ansvarstagande arbetsgivare på lång sikt. Ingen vill behöva varsla duktiga medarbetare om uppsägning och vi vill att våra butiker ska vara så öppna och tillgängliga som möjligt. Vi kommer att göra allt för att begränsa antalet medarbetare som berörs av uppsägning, säger vd Bo Lagergren.

FOREX Bank har för närvarande strax över 700 medarbetare i korttidsarbete, varav ca 500 i Sverige och ca 200 i övriga Norden, som en konsekvens av lägre efterfrågan på resevaluta. Denna efterfrågan beräknas vara fortsatt låg den närmaste framtiden. I syfte att reducera företagets kostnader till dess att situationen vänder, har FOREX Bank nu fattat beslut om att varsla 410 medarbetare inom försäljning av resevaluta. I dagsläget går det inte att förutsäga hur många av dessa medarbetare som kan komma att sägas upp. Det redan införda korttidsarbetet fortsätter tillsvidare.

De flesta medarbetare i Sverige som omfattas av varslet arbetar i någon av de 66 svenska butikerna, men även medarbetare på huvudkontoret inom affärsområdet resevaluta omfattas. Funktioner och befattningar för att upprätthålla bankens övriga verksamhet i normal drift omfattas inte av varslet och inte heller medarbetare i de nordiska filialerna.

Detta innebär också att vissa av FOREX Banks butiker kommer ha minskade öppettider eller att vissa butiker, som kan hänvisa till andra närliggande butiker, håller stängt i en övergångsperiod.

- Vi ska göra vårt bästa för att den här perioden med begränsade öppettider ska vara så kort som möjligt. Så snart situationen vänder ska vi vara lika tillgängliga som alltid, avslutar Bo Lagergren.

Denna information är sådan information som FOREX Bank Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 10.00 den 07 april 2020.