FOREX Bank avyttrar portfölj med förfallna fodringar till Modhi Finance Sweden AB

Måndag 14 december 2020 FOREX Bank har den 11 december 2020 ingått ett avtal om att avyttra en portfölj bestående av svenska förfallna privatlån och övertrasserade konton med en utestående kapitalfordran om cirka 330 mSEK till Modhi Finance Sweden AB. Överlåtelsen av inkassoportföljen beräknas att ske efter årsskiftet och kommer att påverka FOREX Banks resultat positivt.

– Det känns betryggande att dessa fordringar förvärvas av Modhi, eftersom vi då vet att våra kunder även fortsättningsvis blir korrekt och professionellt bemötta, säger Bo Lagergren, vd FOREX Bank.

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 december 2020 kl. 08:00 CET.

För mer information, vv kontakta:
Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, 070-5122150
Tom Friberg, kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, 070-2013000

Om FOREX Bank

Familjeägda FOREX Bank AB (publ) är sedan starten 1965 Nordens marknadsledare på resevaluta. 2003 erhöll FOREX Bank sin banklicens och utökade kunderbjudandet med användarvänliga och enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling, kassaservice samt bank-, betal- och kreditkort. FOREX Bank finns på 85 centralt belägna platser i hela Norden, på www.forex.se och 0771-22 22 21.

Om Modhi

Modhi-företagen bedriver inkasso- och fordringsköpsverksamhet i Norge, Sverige och Finland. Företagen erbjuder både inkassotjänster och köp/förvaltning av portföljer av förfallna lån, krediter och fakturor. Modhi ägs av SpareBank 1 Gruppen AS i Norge och ingår i SpareBank 1-alliansen. Det svenska dotterbolaget Modhi Finance Sweden AB är registrerat hos Finansinspektionen som ett Finansiellt Institut.