FOREX Bank överlåter lånefodringar och kundinlåning till ICA Banken

Tisdag 22 december 2020 FOREX Bank överlåter merparten av sina in- och utlåningskunder till ICA Banken. Affären som påverkar ca 235 000 kunder i FOREX Bank, kommer att genomföras under andra kvartalet 2021.

– För FOREX Bank innebär affären att vi ytterligare kan förstärka vår ställning som Nordens marknadsledare inom resevaluta säger Bo Lagergren, vd på FOREX Bank.
– Jag är glad att kunna göra den här affären med ICA Banken, vi är helt trygga med att våra kunder kommer bli väl omhändertagna.

Sedan 1965 har FOREX Bank varit tätt förknippat med resor och resevaluta. Bolagets satsning på en bankverksamhet som inleddes 2003, har resulterat i en stabil position bland landets nischbanker med ca 235 000 kunder. Affären innebär att dessa kunder kommer att överföras till ICA Banken under andra kvartalet 2021. Såväl FOREX Bank som ICA Banken kommer att göra sitt yttersta för att kundernas bankbyte ska ske så smidigt och enkelt som möjligt.

För FOREX Bank möjliggör affären en satsning på nya sätt att hantera betalningar på resan och olika kringtjänster för resan. E-handeln med resevaluta ska öka och företaget kommer att söka fler samarbeten för att underlätta beställning och distribution av resevaluta.

– Vi vill erbjuda fler produkter som är förknippade med resor än de vi hittills sålt, exempelvis andra sätt att betala för sig och värdefulla kringprodukter för resan, säger styrelsens ordförande Beth Friberg. Samtidigt görs knappt 80 procent av alla vardagliga transaktioner utomlands med kontanter, så vi fortsätter att sälja resevaluta tillsammans med att erbjuda utlandsbetalningar, uttagsautomater och betal- och kreditkort.

Pandemin har slagit hårt mot resebranschen, något som FOREX Bank också drabbats av.
– I gengäld är vi övertygade om att när vaccinationsprogrammen kommit igång och pandemin är under kontroll, kommer vi att få se en återväxt för hela resesektorn, säger Bo Lagergren.

Förändringen av FOREX Banks verksamhet innebär att 60 till 70 tjänster påverkas. Överlåtelsen är en inkråmsaffär, varför inga medarbetare går över till ICA Banken. Konstruktiva förhandlingar pågår med Finansförbundet och det finns ett upparbetat samarbete med Trygghetsrådet.
– Vi har mycket duktiga och välmeriterade medarbetare. Vi kommer att bidra med vägledning och stöd för att alla som berörs ska få bästa möjliga förutsättningar att kunna gå vidare till nya utmaningar, säger Beth Friberg.

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 512 21 50