FOREX Banks årsredovisning för 2016

Tisdag 28 mars 2017

FOREX Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på sin hemsida:

  • Årsredovisning 2016
  • Information om kapitaltäckning och riskhantering 2016, Pelare III

Samtliga publikationer hittas via www.forex.se/om/finansiell-information.

Denna information är sådan information som FOREX Bank Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 mars 2017 kl. 18.15 CET.

För ytterligare information kontakta:
Anders Scherlund, Vd, anders.scherlund@forex.se, +46 72 714 60 57
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30 00