FOREX Banks årsredovisning för 2017

Tisdag 27 mars 2018

FOREX Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på sin hemsida:

  • Årsredovisning 2017
  • Information om kapitaltäckning och riskhantering 2017, Pelare III

 Samtliga publikationer hittas via www.forex.se/om/finansiell-information.

Denna information är sådan information som FOREX Bank Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 mars 2018 kl. 18.00 CET. 

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 5122150
Karl Högstedt, CFO, karl.hogstedt@forex.se, +46 70 641 74 99