FOREX Banks delårsrapport Q1 2017

Tisdag 30 maj 2017

FOREX Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på hemsidan:

  • Delårsrapport Q1 2017           
  • Information om kapitaltäckning och riskhantering Q1 2017, Pelare III

Samtliga publikationer hittas via www.forex.se/om/finansiell-information.

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 maj 2017 kl. 13.00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, tf vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 5122150
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30 00