FOREX Banks delårsrapport Q1 2018

Tisdag 29 maj 2018

FOREX Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på hemsidan:

 • Delårsrapport 31 mars 2018
 • Information om kapitaltäckning och riskhantering per den 31 mars 2018, Pelare III

Första kvartalet 2018 (Första kvartalet 2017)

 • Resultat efter skatt uppgick till -4 (-19) mkr
 • Rörelseintäkterna ökade till 313 (296) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 (-24) mkr
 • Räntabilitet på eget kapital uppgick till -1,2 (-5,8) procent
 • Räntenettot ökade till 50 (46) mkr
 • Kreditförlusterna uppgick till -29 (-19) mkr
 • Totala kapitalrelationen uppgick till 18,2 (18,8) procent
 • LCR uppgick till 637 (320) procent
 • Inlåningen från allmänheten ökade med 7 procent till 8 327 (7 788) mkr
 • Utlåningen till allmänheten ökade med 22 procent till 5 990 (4 907) mkr
   

Samtliga publikationer hittas via www.forex.se/om/finansiell-information.

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 maj 2018 kl. 17:00 CET. 

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 5122150
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30 00