FOREX Banks delårsrapport Q2 2018

Tisdag 28 augusti

FOREX Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på hemsidan:

 • Delårsrapport 30 juni 2018
 • Information om kapitaltäckning och riskhantering per den 30 juni 2018, Pelare III 

Andra kvartalet 2018 (andra kvartalet 2017)

 • Resultat efter skatt ökade till 44 (41) mkr
 • Rörelseintäkterna uppgick till 364 (368) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 52 (52) mkr
 • Räntenettot ökade till 53 (49) mkr
 • Kreditförlusterna ökade till -11 (-6) mkr

Januari-juni 2018 (januari-juni 2017)

 • Resultat efter skatt ökade till 40 (22) mkr
 • Rörelseintäkterna ökade till 677 (664) mkr
 • Rörelseresultatet ökade till 48 (28) mkr
 • Räntabilitet på eget kapital ökade till 5,9 (3,2) procent
 • Räntenettot ökade till 103 (96) mkr
 • Kreditförlusterna ökade till -39 (-24) mkr
 • Totala kapitalrelationen uppgick till 18,3 (18,2) procent
 • LCR ökade till 583 (320) procent
 • Inlåningen från allmänheten ökade med 8 procent till 8 530 (7 866) mkr
 • Utlåningen till allmänheten ökade med 18 procent till 6 156 (5 230) mkr
   

Samtliga publikationer hittas under alla finansiella rapporter.

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2018 kl. 17:00 CET. 

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 5122150
Tom Friberg, Kommunikationschef, tom.friberg@forex.se, +46 70 201 30 00