FOREX Banks VD, Anders Scherlund, Lämnar sin befattning och banken

Onsdag 3 Maj 2017 FOREX Banks vd, Anders Scherlund, lämnar sin befattning och banken den 3 maj 2017. Det är en enig styrelse som, i gott samförstånd med Anders, har kommit fram till att bankens utveckling, på en bank- och finansmarknad i snabb förändring, behöver ett nytt ledarskap.

– Anders Scherlund har hjälpt FOREX Bank att identifiera bankens riktning och behov av utveckling. Styrelsen har i samråd med Anders kommit fram till att en ny vd ska ta över och driva igenom förändringarna, säger bankens ordförande Beth Friberg.

Bo Lagergren, ledamot i styrelsen med ett förflutet inom bl.a. ICA Banken, tillträder som tillförordnad vd till dess att rekryteringen av en ny vd är klar.

– En dialog pågår med två kandidater. Det är än så länge för tidigt att förutsäga vad det resulterar i, men hela styrelsen är naturligtvis angelägen att komma i mål med rekryteringsprocessen så snart som möjligt, säger Beth Friberg.

För ytterligare information kontakta:
Beth Friberg, ordförande, beth@forex.se, +46 70 5892002
Lars O Andersson, vice ordförande, lars.o.anderson@gmail.se, +46 73 3515917

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj 2017 kl. 11.15 CET.