Beth Friberg

Beth Friberg

Född: 1961

 • Styrelseordförande sedan 2015
 • Ledamot på FOREX AB sedan 1995
 • Ledamot på FOREX Bank AB sedan 2003
 • Ersättningsutskottet, ordförande
 • Revisionsutskottet, ledamot
 • Riskutskottet
 • Nomineringskommittén, ledamot

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i House of Appeal AB och Svenska Triathlon- förbundet. Styrelseledamot i Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande.

Eget och närstående aktieinnehav I FOREX: 50 % av aktieinnehavet, övriga 50 % innehas av Tom Friberg.

Lars O Andersson

Lars O Andersson

Född: 1953

 • Vice styrelseordförande sedan 2017
 • Styrelseledamot sedan 2015
 • Riskutskottet, ledamot
 • Revisionsutskottet, ledamot

Arbetslivserfarenhet: Director Transformation Tieto. VD och Managing Partner Canvisa Consulting AB. vVD och COO Mind AB. VD och Managing Partner Corda Consulting AB. Dessförinnan IBM olika positioner.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot och VD i Lomaragd Invest AB. Styrelseledamot och VD i Anerli Förvaltning AB. Styrelseledamot i BioCool AB och Transcendent Group AB. Tidigare ledamot NasdaqOMX BS.

Ledamotens oberoende: Oberoende i förhållande till banken och bankledningen samt oberoende i förhållande till bankens aktieägare.

Christina Ragsten

Christina Ragsten

Född: 1958

 • Styrelseledamot sedan 2016
 • Riskutskottet, ordförande
 • Ersättningsutskottet, ledamot
 • Kreditkommittén, ledamot

Arbetslivserfarenhet: Management konsult Indevo AB 1986-1998. Departementsråd, ansvarig statligt ägande på Finansdepartementet 1999-2004. Flertal positioner med ansvar för strategi och planering på Nordea 2005-2014.

Mer än 25 års erfarenhet av arbete i styrelser, utskott och nomineringskommittéer.

Ledamotens oberoende: Oberoende i förhållande till banken och bankledningen samt oberoende i förhållande till bankens aktieägare.

Britt-Marie Ahrell

Britt-Marie Ahrnell

Född:1958

 • Styrelseledamot sedan 2016
 • Ersättningsutskottet, ledamot

Arbetslivserfarenhet: Journalist 1979-1985. Rådgivare och copy-writer i Cicero Affärsförlaget 1985-1988. Egen konsultverksamhet 1988-. Partner Svenska Konsulthuset 1999-2008.

Andra väsentliga uppdrag: Ordförande Veryday AB. Ledamot Gullers Grupp AB. Ledamot i lokala bankstyrelser.

Ledamotens oberoende: Oberoende i förhållande till banken och bankledningen samt oberoende i förhållande till bankens aktieägare

Mårten Barkman

Mårten Barkman

Född: 1974

 • Styrelseledamot sedan 2017.

Arbetslivserfarenhet: 2016-nuvarande, Director Small & Medium businesses EMEA, Facebook. 2013-2016, Managing Director Skandinavien PayPal. 2006-2013, Olika ledande befattningar på Western Union.

Ledamotens oberoende: Oberoende i förhållande till banken och bankledningen samt oberoende i förhållande till bankens aktieägare.

Tom Friberg

Tom Friberg

Född: 1967

 • Styrelsesuppleant sedan 1999
 • Nomineringskommittén, ledamot


Arbetslivserfarenhet: I styrelsen för FOREX AB sedan 1999 resp. / FOREX Bank AB sedan 2003. Marknadschef FOREX Bank 2005-2008. Kommunikationschef FOREX Bank 2008-.

Andra väsentliga uppdrag: VD Traveller Resebureau AB 1994-1999. VD Sponsor Strategi 2000-2002. Partner / konsult Mindshare Broadmind / Performance 2002-2005.

Nuvarande position: Kommunikationschef FOREX

Eget och närstående aktieinnehav i FOREX: 50 % av aktieinnehavet, övriga 50 % innehas av Beth Friberg.

Annika Jansson

 • Arbetstagarrepresentant, ledamot sedan 2017