Beth Friberg

Beth Friberg

Född: 1961

 • Styrelseordförande sedan 2015
 • Ledamot sedan 1991
 • Ersättningsutskottet, ordförande
 • Revisionsutskottet, ledamot
 • Riskutskottet
 • Nomineringskommittén, ledamot

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i House of Appeal AB och Svenska Triathlon- förbundet. Styrelseledamot i Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande.

Eget och närstående aktieinnehav I FOREX: 50 % av aktieinnehavet, övriga 50 % innehas av Tom Friberg.

Christina Ragsten

Christina Ragsten

Född: 1958

 • Styrelseledamot sedan 2016
 • Riskutskottet, ordförande
 • Ersättningsutskottet, ledamot
 • Kreditkommittén, ledamot

Arbetslivserfarenhet: Management konsult Indevo AB 1986-1998. Departementsråd, ansvarig statligt ägande på Finansdepartementet 1999-2004. Flertal positioner med ansvar för strategi och planering på Nordea 2005-2014.

Mer än 25 års erfarenhet av arbete i styrelser, utskott och nomineringskommittéer.

Ledamotens oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen samt oberoende i förhållande till aktieägare.

Mårten Barkman

Mårten Barkman

Född: 1974

 • Styrelseledamot sedan 2017.

Arbetslivserfarenhet: Director Google Customer Service, Alphabet Inc 2022- nuvarande. 2016-2022, Director Small & Medium businesses EMEA, Facebook.
2013-2016, Managing director Skandinavien PayPal. 2006-2013, Olika ledande befattningar på Western Union.

Ledamotens oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen samt oberoende i förhållande till aktieägare.

Tom Friberg

Tom Friberg

Född: 1967

 • Styrelsesuppleant sedan 1999
 • Nomineringskommittén, ledamot


Arbetslivserfarenhet: I styrelsen för FOREX AB sedan 1999 resp. / FOREX Bank AB sedan 2003. Marknadschef FOREX Bank 2005-2008. Kommunikationschef FOREX Bank 2008-.

Andra väsentliga uppdrag: VD Traveller Resebureau AB 1994-1999. VD Sponsor Strategi 2000-2002. Partner / konsult Mindshare Broadmind / Performance 2002-2005.

Nuvarande position: Kommunikationschef FOREX

Eget och närstående aktieinnehav i FOREX: 50 % av aktieinnehavet, övriga 50 % innehas av Beth Friberg.

Annika Jansson

 • Arbetstagarrepresentant, ledamot sedan 2017