Christina Ragsten - Leende medelålders kvinna med kort blont hår i gul tröja mot vit bakgrund.

Christina Ragsten

Född: 1958

  • Styrelseledamot sedan 2016
  • Riskutskottet, ordförande
  • Ersättningsutskottet, ledamot
  • Kreditkommittén, ledamot


Arbetslivserfarenhet: Management konsult Indevo AB 1986-1998. Departementsråd, ansvarig statligt ägande på Finansdepartementet 1999-2004. Flertal positioner med ansvar för strategi och planering på Nordea 2005-2014.

Mer än 25 års erfarenhet av arbete i styrelser, utskott och nomineringskommittéer.

Ledamotens oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen samt oberoende i förhållande till aktieägare.