Allvarlig händelse hemma

Allvarlig händelse hemma

Nödvändiga och skäliga kostnader för återresa till Sverige, upp till 
30 000 kronor per försäkrad och 100 000 kronor per familj eller resesällskap. Gäller vid sjukdom, olycksfall, dödsfall av nära anhörig, alternativt väsentlig skada på din privata egendom i Sverige.