Ansvarsskydd

Ansvarsskydd

Vid orsakande av person eller sakskada kan ersättning utgå med upp till 1 000 000 kronor. Självrisk på 20 procent och minst 1 500 kronor.